Home

Správa webu

Přihlašovací formulářKdo je online

Právě připojeni - hostů: 3 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Informace k jednání členské schůze leden 2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Šifalda   
Neděle, 11 Prosinec 2016 15:53

Představenstvo BDZM si Vás dovoluje pozvat na Jednání Členské schůze družstva,

která se koná dne 10. 1. 2017 od 18:00, v městském kině, ulice Karla Tájka 100/2, 250 01 Brandýs nad Labem


Hlavní body programu členské schůze:

Informace o průběhu převodu bytů, bytových domů a pozemků do vlastnictví BDZM.

Schválení změny stanov BDZM (návrh změn je přílohou pozvánky)

Schválení Závazku člena družstva (Povinnosti zaplacení dalšího členského vkladu)

Odsouhlasení znění Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem (k prostudování v sekci dokumenty v neveřejné části webových stránek www.zmbrandys.cz)

Odsouhlasení způsobu vypořádání s družstevníky Na Kloboučku, schválení znění Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky členovi bytového družstva. (smlouva je k dispozici v el. verzi na webových stránkách www.zmbrandys.cz

 

Veškeré podklady jsou uloženy v neveřejné části webových stránek na tomto odkazu: http://www.zmbrandys.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=65&func=select&id=22

 

V příloze pozvánky naleznete formulář „Souhlas se zřízením zástavního práva“. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o jeho vyplnění a odevzdání s úředně ověřeným podpisem při prezentaci na členskou schůzi, případně doručení na adresu družstva nebo do kanceláře TOMMI a to nejpozději do 10. 1. 2017.

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o Vaši účast na této členské schůzi a to především z důvodu důležitosti projednávaných bodů programu. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, zdvořile Vás žádáme o udělení plné moci pro hlasování jiné osobě. Plnou moc udělte prosím osobě, o které jste si jistí, že se členské schůze zúčastní (např. to může být některý z členů představenstva nebo kontrolní komise) a případně této osobě předejte i výše zmíněný Souhlas se zřízením zástavního práva.

 

Prosíme o včasný příchod, prezentace bude zahájena od 17:00 hod.

 

9

Aktualizováno Neděle, 11 Prosinec 2016 16:02
 
Souhr informací o stavu převodu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Šifalda   
Pondělí, 31 Říjen 2016 17:56

SOUHRN INFORMACÍ O STAVU PŘEVODU DOMŮ, BYTOVÝCH JEDNOTEK A ODKUPU POZEMKŮ

  • Dne 1. 9. 2016 proběhla pracovní schůzka, kde byl doladěn návrh smlouvy o převodu. Tento návrh mají nyní k dispozici bankovní domy k jeho případnému připomínkování. Následně bude předána na katastr nemovitostí k předběžné kontrole, abychom se vyhnuli případným komplikacím v rámci zápisu na KN.
  • Představenstvo BDZM navrhlo vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, aby byl převod domů a bytových jednotek dokončen až počátkem roku 2017 (leden-únor), kdy bude již povolen i převod posledního domu s nástavbami Sídliště čp. 1110-1111 ve Staré Boleslavi. Družstvo se tímto vyhne komplikacím s odvodem daně z nabytí nemovitostí. Předpoklad podpisu Smlouvy o převodu je do 31.1.2017.
  • Pan místostarosta Homolka informoval členy představenstva, že v září 2016 zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bytů a bytových domů a pozemků BDZM v souladu se Záměrem, ke kterému se družstvo přihlásilo.
  • Nejpozději do 15.1.2017 bude svoláno jednání Členské schůze BDZM k odsouhlasení znění smlouvy o převodu, k odsouhlasení změny STANOV BDZM vzhledem k nutnosti schválení dalšího členského vkladu, který pokryje pořízení pozemků a platbu Daně z nabytí nemovitosti. Dále bude schválen text znění dohody o vypořádání s členy družstva na kloboučku, které proběhne v co nejkratší možné době po provedení převodu bytů Na kloboučku do vlastnictví BDZM.

za představenstvo BDZM

Ing. Zdeněk ŠIFALDA

 

 

 

 

 
Převod domů do vlastnictví BDZM PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Šifalda   
Čtvrtek, 10 Březen 2016 19:08

Dle sdělení vedení města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Státní fond rozvoje bydlení schválil výjimku k převodu bytových domů Zahradní město a nástaveb Na kloboučku. Tudíž v současnosti již nic nebrání přípravě smlouvy o převodu (koupi) domů a pozemků. Výjimka se netýká vchodu 1110 a 1111 Na kloboučku. K převodu těchto dvou vchodů může dojít nejdříve v 1. čtvrtletí 2017.

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Březen 2016 19:09
 
NESOUHLAS S VYJÁDŘENÍM MĚSTA PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Šifalda   
Pondělí, 30 Květen 2016 19:39

Vážení členové bytového družstva Zahradní město,


dnes, t.j. 30.5.2016, jste s měsíčním zpožděním od města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav obdrželi Vyúčtování záloh za rok 2015. K tomuto vyúčtování společnost BBM a.s. na pokyn pana místostarosty Homolky přiložila dopis, který obsahuje nepravdivé a neúplné informace ohledně neochoty společnosti TOMMI-holding s.r.o. Za představenstvo BDZM Vás ujišťujeme, že se jedná o problém mezi společností TOMMI - holding a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Jak jistě víte město vypovědělo společnosti TOMMI k 31.12.2015 smlouvu na správu bytového fondu města a zadalo tuto správu nově vzniklé společnosti BBM. Nicméně město ve výpovědi a smluvních ujednáních nemělo správně upravené ukončení činnosti a tak se velmi vedení města divilo, když jim společnost TOMMI-holding plně v souladu se smluvními ujednáními odevzdalo vyúčtování do kanceláře radnice. Společnost TOMMI-holding je připravená a nadále ochotná pro Bytové družstvo Zahradní město plnit veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy.


za představenstvo BDZM Monika Dobíhalová a Zdeněk Šifalda

Aktualizováno Pondělí, 30 Květen 2016 20:01
 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Šifalda   
Úterý, 08 Březen 2016 20:57

V sekci oficiální dokumenty naleznete ve složce Dokumenty družstva ve složce Členská schůze 2016 Pozvánku na Členskou schůzi bytového družstva Zahradní město. Dále zde naleznete Vzor Plné moci, a návrhy dokumentů, které budou schvalovány na jednání členské schůze.

 

Datum, čas a místo konání: 30. 3. 2016 od 18:00, v městském kině, ulice Karla Tájka 100/2, 250 01 Brandýs nad Labem

Výňatek programu členské schůze:

 

4. Pověření představenstva k uzavření dohody o majetkovém vypořádání v BDZM s TOMMI – VÝCHOD s.r.o.

a schválení způsobu a podmínek jeho vystoupení.

5.   Zpráva představenstva o činnosti za rok 2015

6.   Zpráva kontrolní komise

7. Schválení Domovního řádu Bytového družstva Zahradní město – návrh dokumentu je uložen na www.zmbrandys.cz, případné připomínky zašlete na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 22. 3. 2016 k jejich vypořádání.

10. Schválení Platebního řádu Bytového družstva Zahradní město – návrh dokumentu je uložen na www.zmbrandys.cz, případné připomínky zašlete na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 22. 3. 2016 k jejich vypořádání.

11.  Návrh výše pronájmu „předzahrádek“ a úpravy jejich vzhledu

12. Informace o průběhu převodu bytů, bytových domů a pozemků do vlastnictví BDZM.

13. Závěrem si Vás dovolujeme požádat o Vaši účast na této členské schůzi a to především z důvodu důležitosti projednávaných bodů programu. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, zdvořile Vás žádáme o udělení plné moci pro hlasování jiné osobě. Plnou moc udělte prosím osobě, o které jste si jistí, že se členské schůze zúčastní (např. to může být některý z členů představenstva nebo kontrolní komise).

Prosíme o včasný příchod, prezentace bude zahájena od 17:00 hod.

Tato pozvánka se zveřejňuje na internetových stránkách družstva www.zmbrandys.cz, na informační desce BDZM na adrese Zahradnická 1723, 250 01 Brandýs nad Labem a zároveň je doručována všem členům družstva písemně na adresu uvedenou v seznamu členů družstva. Každý člen družstva se může seznámit s písemným vyhotovením podkladů na členskou schůzi na adrese Heřmánková 2214/A nebo Dřevčická 2200/A.

V Brandýse nad Labem dne 6. 3. 2016

Za Bytové družstvo Zahradní město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Monika Dobíhalová

Místopředseda představenstva

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

GSM: +420 733 690 075

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Březen 2016 19:10
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 1 z 6
Zahradní město - Brandýs nad Labem, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting